Routine test during pregnancy

Routine test during pregnancy

 

แม่เล่าเรื่อง Lab test ต่อนะลูก เมื่อแม่ทุกคนคลอดต้องระวังหลายสิ่งหลายอย่างแล้ว ต้องระวังเรื่องน้ำหนักที่ขึ้น อาหารที่ทาน และ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อรักษาหนู การท้องไม่ได้ง่ายๆ เลยหากต้องการท้องให้มีคุณภาพ แต่แม่เชื่อว่าแม่ทุกคน ต้องพยายามทำดีที่สุดเพื่อลูกตัวน้อยของตัวเองทุกคน แม่อยากบันทึกเก็บเอาไว้ อย่างน้อยวันหนึ่งหากมีใครมาถามแม่ ว่าแม่มีความรู้ มีความคิดอย่างไรบ้างในขณะนี้ แม่จะได้ย้อนกลับมาดูได้ว่าแม่คิด แม่รู้สึกอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร

 

เรื่อง การท้องปัญหาสำหรับแม่ๆ ทั้งหลายคือการตั้งครรภ์เป็นพิษ หรือ Preeclampsia หมายถึงว่า เกิดจากที่แม่มีความดันโลหิตสูง เมื่ออายุครรภ์ได้ 20 สัปดาห์ไปแล้ว ซึ่งต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง การหลีกเลี่ยงอาหารพวกของเค็ม ก็จะช่วยได้มาก ซึ่งหากเป็นแล้วอันตรายต่อทารกก็มีสูงเช่นกัน อาการที่เกิดคืออาการบวมตามมือและเท้าดังนั้น คนเป็นแม่ต้องสังเกตตัวเองดีๆ หากพบว่าฉี่มีกลิ่นหรือมีโปรตีนสูงคล้ายไข่ขาวอย่างนี้ต้องรีบปรึกษาแพทย์โดยไว

 

อาการเบาหวาน อันนี้ก็ต้องตรวจเช่นกัน เพราะ บางคนไม่เคยมีภาวะเป็นเบาหวานมาก่อน แต่พอท้องเกิดตรวจพบระดับน้ำตาลสูงถึงขั้นเบาหวาน ซึ่งหมอจะทำการรักษาด้วยการฉีดยา หรือโดยการควบคุมอาหารขณะตั้งครรภ์ สาเหตุแม่อ่านๆ มาหลายเล่ม แม่เห็นหมอหลายท่านระบุว่าไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่เชื่อว่าเกิดจากรก-placenta สร้างฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตของเด็กในท้อง ฮอร์โมนนี้ทำให้ความไวต่ออินซูลินลดลง เกิด ภาวะ insulin resistance ทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นเมื่อคลอดแล้วระดับน้ำตาลจะลดลงและจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่เด็กที่คลอดก็จะต้องได้รับการตรวจเช่นกัน  เพราะ การเกิดเบาหวานขณะท้อง สามารถเกิดได้กับคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง เมื่อคลอดแล้วเบาหวานก็จะหายไป แม่ที่ท้องและมีลักษณะดังนี้ควรจะได้รับการทดสอบน้ำตาลคือ  อายุมากกว่า 25 ปี มีน้ำหนักเกินก่อนตั้งครรภ์ มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มาก่อน ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะและมีแนวโน้มว่าจะเป็น เคยคลอดเด็กที่มีน้ำหนักมาก เคยคลอดเด็กที่เสียชีวิตในครรภ์ หากการทดสอบให้ผลลบควรจะตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อตั้งครรภ์ 24-48 สัปดาห์  สำหรับแม่ที่มีอัตราเสี่ยงหรือมีประวัติดังกล่าวมาก่อน

 

เพราะ หากไม่ได้รับการรักษา อันตรายจะมีสูงมากสำหรับทารก เช่นพิการ แต่กำเนิดได้แก่ อวัยวะส่วนหัวใจ สมอง เด็กจะตัวโตมาก และ มีโอกาสที่จะมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เด็กปอดจะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

การตรวจ ASB – Asymptomatic Bacteruria screen คือการเติบโตของเบคทีเรียในปัสสาวะ ที่จะสามารถตรวจเจอได้เฉพาะในเลปเท่านั้น และหากแม่ตั้งท้องคนใดมีเชื้อเหล่านี้ มันก็ไม่ได้แสดงอาการแต่อย่างใด แต่ หากมีเบคทีเรียตัวนี้จะสามารถทำให้เกิดไตอักเสบได้ หากพบว่าเป็น จะได้รับการทรีตเม้นท์โดยการให้ยา แอนตี้ไบโอติก

 

การตรวจ CF- Cystic fibrosis carrier screen แม่ตั้งครรภ์ทุกคนต้องได้รับการเทสต์สำหรับตัวนี้เช่นกัน เพราะหากผลเทสต์ตรวจออกมาแล้วว่าเป็น ทางฝ่ายพ่อก็ต้องได้รับการตรวจเช่นกัน เพราะมันเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรม มันจะมีผลต่อการหายใจและระบบการย่อย ดังนั้นหากพ่อหรือแม่เป็นลูกก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น ¼

 

การตรวจ Maternal Serum Analyte screen เป็นการตรวจให้รู้ว่า แม่และลูกมี ชนิดของ พันธุกรรมใดบ้างที่มีผลต่อการเติบโตของทารกในครรภ์ เช่น Down syndrome or spina bifida ((กระดูกสันหลังเปิด)) 

จริงๆ แล้ว Birth defect อาจจะไม่ได้เกิดจากแค่พันธุกรรม มันเกิดจากหลายสาเหตุ เท่าๆที่แม่ศึกษามาพบว่า เกิดจากเชื้อไวรัส และ แม่ได้เจอกับพวกสารเคมีจำนวนมาก หรือรับยาจำนวนมาก

 

นอกเหนือจากนี้ก็คือพวกเทสต์ตามปกติ ซึ่งแม่ที่ได้รับการฝากครรภ์แล้วจะต้องได้รับการตรวจทุกครั้งที่ได้พบหมอคือน้ำหนักของแม่ การเจริญเติบโตของทารก โดยหมออาจจะวัดจากการเติบโตของ มดลูก ขนาดของมดลูก ตรวจความดันโลหิต เท่าที่แม่เจอมา หมอที่แม่ได้รับการตรวจมักจะตรวจความดันพร้อมกับตรวจฉี่ทุกครั้ง และ ตรวจตำแหน่งของทารกในครรภ์

 

จริงๆ แม่เกือบลืมในเรื่องของการตรวจเลือด เกี่ยวกับภาวะของแม่ที่เป็นโรคภาวะโลหิตจางหรือ Anaemia ซึ่งหมอจะให้ Iron เม็ดมาเป็นไวตามินเสริม ซึ่งหากแม่ได้รับไม่เพียงพอแน่นอนย่อมมีผลกับทารกในครรภ์เช่นกัน

 

ส่วนการตรวจอัลตร้าซาวน์ เท่าที่แม่มีประสบการณ์หมอที่นี่ อเมริกาจะใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์น้อยมาก จะตรวจเพียงสองครั้งเท่านั้นคือช่วง 10-13 สัปดาห์ เพื่อคำนวณอายุครรภ์จากขนาดของทารกและคำนวณวันคลอดและอีกครั้งเมื่อ 18-20 สัปดาห์ เพื่อตรวจดูว่าเด็กมี พัฒนาการทางกายภาพอะไรผิดปกติหรือไม่

 

และ อีกอันคือการตรวจ Screening for placenta previa หมายความว่า รกได้ลอกตัวออกจากมดลูกถึง cervix  ซึ่งจะอันตรายต่อทารกในครรภ์มากเช่นกัน หากตรวจแล้วพบว่าแม่ตั้งครรภ์มีปัญหานี้ จะทำการตรวจผ่านทางอัลตร้าซาวน์ซ้ำอีกที หากพบว่าอันตรายต่อทารกจริงๆ ก็จำเป็นต้องให้ทารกคลอดก่อนกำหนด

 

อันนี้คือ เท่าที่แม่จำได้และแม่ศึกษามา แม่เองก็หวังว่า แม่ไม่ได้ตกหล่นตรงไหนไป หากแม่คิดได้แม่จะมาบันทึกเพิ่มเติม หรือแก้ไขให้หนูได้เรียนรู้นะคนเก่ง

 

สำหรับแม่ตอนนี้ แม่เองได้ตรวจเกือบครบทุกเทสต์ ยกเว้นบางตัวเท่านั้นที่แม่ไม่คิดว่าจะทำ อย่างเหตุผลที่แม่บอกหนูบ่อยๆ นั่นเอง แม่รักหนูเพราะหนูเป็นหนู เป็นลูกของแม่ แม่เป็นแม่ ไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจว่าหนูจะอยู่กับแม่หรือไม่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแม่รักษาแม่ปกป้องที่เหลือหนูเองเป็นคนตัดสินใจนะลูก แต่แม่ก็หวัง หวังว่าหนูจะเข้มแข็งแข็งแรงและ พร้อมจะเติบโตไปกับแม่ เมื่อหนูออกมา หนูจะได้เห็นว่า แม่ รักหนูมากแค่ไหน

 

     Share

<< Tests for pregnancy part IOur second meet >>

Posted on Tue 23 Oct 2007 23:01


Fetal development :: Week 21-22
Icky patchy itchy skin while preggy
20 weeks together
Immunizations
Knock Knock who is there??
Baby basic health care
Helping baby sleep
My pregnancy 19 weeks journal
Basic infant care
The heart pump
Newborn Screening
The Gifts of parenthood
My pregnancy 18 weeks journal
Words from you praised me
Deal with bully
My pregnancy 17 weeks journal
Home remedies
16 Weeks of your life
Our second meet
Routine test during pregnancy
Tests for pregnancy part I
Week 15 of pregnancy
Self esteem and dealing with tantrum
14 weeks gestational age
Delay solid food and feeding behavior
Breast feeding
Bye bye The first trimaster
Only I love you
Way you love me
12 weeks together
Eating for two
Close to you
An ability to read
my little turtle
I grow with you
10 weeks I have you
8 th week pregnancy
morning sickness
Peek-a-boo